Lægeforeningen og Forsikring & Pension har indgået en ny aftale om attester og helbredsoplysninger mv. som er trådt i kraft 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række af FP-attesterne ikke længere vil være et fast honorar. Vores honorar vil blive fastsat ud fra hvor lang tid, der er brugt på attesten og på en fast timeløn som er 1000 kr. i timen.

Motorattest: 500 kr.

Frihåndsattest: 500 kr.

Lægeerklæring/Varighedserklæring til arbejdsgiver 1000 kr.

(Herunder attest vedr. Corona, lægeerklæring ifm. sygdom mm.)

Mulighedserklæring: 650 kr.

Handicapparkeringskort: 500 kr.