Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom/lungebetændelse. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23 tilbydes i stedet med klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. Dvs. du skal have recept fra os og selv hente den og betale den på apoteket. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.