Web-Patient

Hvad er Web-Patient?
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med lægens computersystem, således at dine målinger/indberetninger til systemet placeres direkte i din personlige journal hos lægen. Det er Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD), der driver og vedligeholder systemet.Du kan bl.a. udfylde og indsende oplysninger indenfor følgende emner via Web-Patient:

  • Hjemmeblodtryksmålinger
  • Depressionsskema
  • Angstskema
  • Væske-/vandladningsskema
  • Stressskema
  • Hovedpinedagbog
  • Vægtkontrol
  • … og flere andre emner. Der kommer løbende nye emner til

Hvordan foregår det? 
Du anmoder om et skema til udfyldelse enten når du er i klinikken til en konsultation eller pr. mail via e-portalen på vores hjemmeside. En af lægerne vil derefter bestille den pågældende måling til dig, hvis det vurderes relevant. Du modtager automatisk en e-mail og sms om, at du har bedt om oplysninger, samt et link til Web-Patient og vejledning til hvordan det pågældende skema udfyldes. Du logger ind på Web-Patient med dit NemID. Lægen får besked når vi modtager dine indsendte resultater, som endvidere gemmes direkte i din journal. Sammen kan vi anvende dine indsendte resultater som udgangspunkt for din behandling eller videre udredning.

Du kan læse mere om web-patient, se hjælpevideoer og andet her: Web-Patient